YAŞAMI

Alman-Estonya kökenli bir misyon papazıyla, Doğu Hindistan'da büyümüş İsviçre 
kökenli bir misyoner kızının oğlu olarak 1877 yılında Almanya'nın Calw kasabasında 
doğdu. Çocukluğu 3 öz, 2 üvey kardeşiyle birlikte geçti. Teoloji alanında bir kariyer 
yapmayı reddeden Hesse, sinir buhranları, intihar teşebbüsleri ve sanatoryumda 
geçirilen günlerden sonra teknisyen ve kitapçı olarak çalıştı. İlk şiirini yirmi beş yaşında 
yazdı, ilk şiir kitabı "Romantik Sesler"i 1904 yılında yayınladı. 20. Yüzyıl Avrupa yazarları 
arasında yer alan Hermann Hesse, klasik geleneklere bağlı olan yapıtlarında savaşa 
karşı cephe alarak hümanizmi savundu.Şovenizmi yeren bir makalesi nedeniyle 
kitapları Nazilerce yakıldı. Birinci Dünya Savaşı sırasında Kızıl Haç'ta görev aldı; 
geleneksel değerlere olan güvenini yitirmesinin getirdiği düş kırıklığı ve savaş sarsıntısı 
üzerine bir süre Jung'un bir öğrencisinin yanında psikanaliz tedavisi gördü.Burjuvaziye 
yönelttiği karamsar eleştiriler 1968 öğrenci hareketine özdeşleşme olanakları sağladı. 
1962 yılında İsviçre'nin Montagnolia kasabasında ölen şair ve yazarın insancıllığı, 
barışseverliği ve insan yaşamını irdeleyen felsefesi, Bozkırkurdu, Narsiss ve Goldmund 
ve Sidarta adlı romanlarında özellikle belirgindir; ayrıca "Çarklar Arasında", "Klingsor'un 
Son Yazı","Boncuk Oyunu" gibi şiir, roman ve öykü kitapları vardır. Boncuk Oyunu adlı 
romanından sonra 1946'da Nobel Edebiyat Ödülü verilen Hesse'nin Doğu edebiyatına 
olan yatkınlığı ve bu konudaki bilgi ve etkinliği, özellikle 1960 yıllarında Amerika'da 
canlanan Budizm ve Zen Budizmi akımları sırasında en çok okunan yazarlar arasına 
girmesine neden oldu.Hermann HESSE