YAŞAMI

Alman şair, Romantizm ve Realizm akımları arasındaki geçiş döneminde 
siyasal şiirin öncüsü Heinrich Heine, 13 Aralık 1797'de Düsseldorf'ta doğdu, 
17 Şubat 1856'da Paris'te öldü. Yahudi kökenli bir ailedendi, sonradan 
Protestan mezhebine girerek Hıristiyan oldu. Bonn ve Göttingen'de hukuk 
öğrenimi gördü, Berlin'de, Hamburg'da, 1831'den sonra Paris'te yaşadı.
 
Heinrich HEINE