TANRI AMERİKA'YI KUTSASIN
İşte gidiyorlar gene
Yankiler zırhlı alaylarıyla
Keyifli türkülerini şakıyarak
Dört nala  büyük dünya boyunca
Amerika'nın Tanrısı'na övgülerle

Hendekler tıka basa ceset dolu
Bu birileri, savaşa katılmayanlar
Öbürleri, övgüye katılmayanlar
Bu birileri, seslerini yitirmekte olanlar
Bu birileri, türkünün ezgisini unutanlar

Süvarilerin şaklayan kırbaçları var
Kafanız kumda yuvarlanıyor
Kafanız pislik dolu bir havuz
Kafanız toz duman
Gözleriniz çürümüş ve burnunuz da
Yalnızca ölülerin kokusu
Ve bütün o ölüm havası taptazedir
Amerika'nın Tanrısı'nın kokusuyla

Harold PINTER

Çeviri: Tuğrul Asi BALKAR