YAŞAMI

Fransız şair ve yazar Gérard de Nerval, Sembolizm (Simgecilik) ve Sürrealizm'i 
(Gerçeküstücülük) etkilemiş, çağdaş Fransız şiirinin hazırlayıcılarından olmuştur.
22 Mayıs 1808'de Paris'te doğdu, 26 Ocak 1855'te aynı kentte öldü. Asıl adı 
Gérard de Labrunie'dir. Annesinin, Nerval  çok küçük yaşta iken ölmesi ve 
babasının orduda görevli olması nedeniyle büyükbabasının yanında büyüdü. 
1820'de, babasının dönmesi üzerine Paris'e gitti ve Collège de Charlemagne'a girdi. 
O dönemin genç Romantiklerinden ve sonradan Parnasçı şiir akımının 
kurucularından Théophile Gautier ile burada tanıştı. Genç yaşta Alman Romantik 
edebiyatına ilgi duydu. Yirmi yaşında Faust'u çevirdi, bu çeviri Goethe'nin 
beğenisini kazandı ve Paris'in edebiyat çevrelerine girmesini sağladı. 
1830'larda Gautier ve Pétrus Borel gibi şairlerin öncülüğündeki genç Romantik 
şairler çevresine katıldı. Büyükbabasından kalan miras sayesinde yurt dışında 
birçok ülkeyi gezdi. 1836'da tiyatro oyuncusu Jenny Colon'la tanıştı, âşık oldu. 
Colon bir başkasıyla evlendi ve kısa bir süre sonra da öldü. Nerval için bir düş-kişiye 
dönüşen Colon, yapıtlarını önemli ölçüde etkiledi.
1841'den başlayarak ruh sağlığı giderek bozulmaya başladı, birçok kez akıl 
hastanesinde tedavi gördü. 1842'de Mısır, Suriye, Lübnan ve Türkiye'yi 
kapsayan bir Doğu yolculuğuna çıktı. Yolculuk dönüşü Voyage en Orient 
(Doğu'ya Yolculuk)'i yazdı, bu kitap bir seyahatname olmanın yanı sıra 
Nerval'in ruhsal yolcuğunu ve arayışlarını da yansıtır. Yolculuk dönüşü 
ruh sağlığı yine bozuldu, 1855'te, akıl hastanesinden çıktıktan bir süre sonra, 
cesedi, Paris'te bir sokak lambası direğinde asılı olarak bulundu.
 
Gérard De NERVAL