EUGÈNE GUILLEVICYalnızca
Biraz paslı çivi

Bir şeye yaramak zorunda değildi.
Dinleniyordu.
Dinlenildiği gibi.

Yapanlardandır o
Çekip giden bu sessizliği
Kendine özgü araştırmasına.

 
YAŞAMI

 

YAPITLARI

Requiem (1938)
Terraqué (Toprak ve Su, 1942)
Exécutoire (Yürürlükteki, 1947)
Fractures (Kırıklar, 1947)
Elegies (Ağıtlar, 1948)
Gagner (Kazanmak, 1949)
Les Murs (Odalar, 1950)
Terre à bonheur (Mutluluk Toprakları, 1952)
Trente et un sonnets (Otuz bir Sone, 1954)
Carnac (Karnak, 1961)
Sphère (Alan, 1963)
Avec (İle, 1966)
Euclidiennes (Öklit'e Göndermeler, 1967)
Ville (Kent, 1969)
Encoches (Kertik/Kayıt düşme, 1970)
Paroi (İç Bölme, 1963)
İnclus (Ekler, 1973)
Du domaine (Barınak'tan, 1977)
Étier (Kanal, 1979)
Autres (Diğerleri, 1980)
Trouées (Geçitler, 1981)
Requis (Görev, 1983)
Motifs (Biçimler, 1987)
Creusement (1987)
Art poétique (Şiir Sanatı, 1989)
Le Chant (Şarkı, 1990)
Maintenant (Maişet, 1993)
Possibles futurs (1996)

TÜRKÇEDE EUGÈNE GUILLEVIC
Seçme Şiirler Eugène Guillevic, Türkçesi: Metin Cengiz, Yön Yayıncılık, İstanbul, 1993

ŞİİRLERİ

Ayakta
Barışın Tadı
Bir Çivi
Işıltı
Karnak
Kayalar'dan
Portre
Şiir Sanatı
Şiir Sanatı
Yaşamak Artıyor