HASTİR LAN 
Ben gider oldum
   kardaşlar.
Ve de 
   kız kardaşlar,
Ben gider oldum,
  Gayri 
  Haram bana
Bu toprak damlar
  Bu ağaçlar,
  Bu taşlar bana.
Apat dediğin
  Şişirilmiş oto lastiği
  Ve bir kaç 
  Tahtadan ibaret
  Bir saldır.
Suda yüzer.
  Oğul, uşak, bir de karım
  Kurt bana
  Hastir çeker
  Kuş bana
  Yılan bana
Hastir çeker 
  Çiyan bana
Lan kardaş
  Bu nasıl yara
  Kanar heryerimden.
  Döğülmüşüm
  Süğülmüşüm
  Koğulmuş.
Siktir çekilmişim yani
Kendi öz yurdumda.
Bir meri keklik gibi
  Çeker giderim.

     Enver GÖKÇE