Enis Behiç KORYÜREK


    11 Mart 1891 tarihinde İstanbul'da doğdu, 18 Ekim 1949 tarihinde Ankara'da öldü. Mülkiye Mektebi'ni 1913 yılında bitirdikten sonra Dışişleri Bakanlığı görevlisi olarak  Bükreş ve Budapeşte'de çalıştı. Cumhuriyet döneminde çeşitli bakanlıklarda görev  yaptı. Yaşamının son üç yılını, kendini dine ve tasavvufa vererek geçirdi.

    Başlangıçta, aruz ölçüsüyle yazmaya başladı, Ziya Gökalp'le tanışıp etkilenince   Milli Edebiyat akımına katıldı ve "Beş Hececiler" arasında yer aldı; ulusal duygulara seslenen şiirleri ile tanındı. Hece ölçüsündeki kalıpların yapısında değişiklikler ile serbest ölçüye geçiş denemeleri yaptı.