Edward Estlin CUMMINGS

ABD'li şair ve yazar (Massachusetts, 1894-North Conway 1961). Harvard Üniversitesi'nde edebiyat öğrenimini tamamlayan (1916) e.e.cummings, Birinci Dünya Savaşı'na gönüllü katıldı. Fransa'da sağlık birliklerinde cankurtaran şoförlüğü yaptı. Cepheden yazdığı mektuplarında savaşın yönetimini eleştirdiği savıyla, Fransız Sansür Kurulu tarafından La Ferte-Mace'deki toplama kampında üç ay gözetim altında tutuldu. Resmi görevlilere güvensizliğini
pekiştirici olaylarla örülü gözetim günlerindeki deneyimlerini anlatan The Enormous Room (Büyük Koğuş) adlı romanı ABD' de savaşı dile getiren en iyi yapıtlardan biri sayılır. ABD' ne dönünce, savaş günleriyle ilgili yergi şiirlerini yayınladı. Daha sonra şiirin yanı sıra roman, gezi notları, tiyatro oyunları, desen ve resim alanlarında yapıtlar verdi. 1925 yılında Amerikan edebiyatına katkılarından ötürü Dial Şiir Ödülü'nü, 1955 yılında Ulusal Kitap Komitesi Özel Ödülü'nü ve 1957 yılında Bollingen Şiir Ödülü'nü aldı. Alay, yergi, yazım kurallarını hiçe sayma büyük harf kullanmayı reddetme, bürlesk ve kaligramlar kurma şiirinin özelliklerindendir. Anglosakson şiirinin Apolainaire'i olarak nitelendirilmiştir.