EDGAR ALLAN POE


 O çocuk ben çocuk,memleketimiz
O deniz ülkesiydi,
Sevdalı değil karasevdalıydık
Ben ve Annabel Lee;
Göklerde uçan melekler bile
Kıskanırdı bizi.

 

YAŞAMI

YAPITLARI

Tamerlane and Other Poems (Timurlenk ve Başka Şiirler, 1827)
Al Aaraff Tamerlane and Minor Poems (Araf, Timurlenk ve Önemsiz Şiirler, 1827)
Poems (Şiirler, 1831)
The Raven and Other Poems (Kuzgun ve Başka Şiirler, 1845)
Eureka: A Prose Poem (Evreka: Bir Düzyazı Şiir, 1848)
 

TÜRKÇE'DE EDGAR ALLAN POE

"Kuzgun" Edgar Allan Poe Bütün Şiirleri, Çeviri: Hande Taştekin, Beyaz Balina Yayınları, İstanbul, 2000

ŞİİRLERİ

Annabel Lee
Kuzgun