YAŞAMI

Derek Walcott 23 Ocak 1930'da Küçük Antiller'e bağlı St. Lucia adasının Castries 
kentinde doğdu. Ada o sırada İngiliz sömürgesiydi. Doğum yeri, Afrika kökenli olması 
ve İngilizce'yi iyi kullanması Walcott'un karmaşık esinlerine kaynak oluşturdu. Walcott'
un anne ve babası evleri kitap dolu öğretmenlerdi. Babası, bir yaşındayken öldü. 
Batı Hint Adaları Üniversitesi'nde Fransızca, İspanyolca ve Latince öğrenimi gördü. 
Yirmi yedi yaşındayken Rockefeller Vakfı'nın bursuyla New York'ta yönetmenlik dersleri aldı.
Trinidad'ta Tiyatro Atölyesi'ni kurdu, Antiller ve İngiltere'de oyunlarını sergiledi.
Boston Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştı.
Derek Walcott klasiklere, folklora ve tarihe beslediği sevgiyi evrensel terimlerle dile 
getirmiştir. Sömürgeci geçmişleriyle yüzleşen Antil yerlilerinin verdikleri mücadelelerden, 
Afrikalı, Hollandalı ve İngiliz kanlarının karışımı olan kendi melez ırkına duyulan tepkilere, 
köleliğin acı gerçekliğinden kişinin doğum yerinin doğal yapısının etkisine kadar çok 
çeşitli konuları kapsayan şiir, yazı ve oyunlarında zengin bir dil kullanmıştır.Derek WALCOTT