DENISE LEVERTOV                                                                       (ABD)


Hazırlayan : Tuğrul Asi Balkar

 


 

YAŞAMI

 

 

YAPITLARI

The Double Image (Çifte Görüntü,1946)
Here and Now (Burada ve Şimdi,1956)
With Eyes at the Back of Our Heads (Başlarımızın Arkasındaki Gözlerle,1959)
The Jacob's Ladder (Yakup'un Merdiveni,1961)
O Taste and See: New Poems (Görmek ve Bakmak,1964)
The Sorrow Dance (Keder Dansı,1967)
Relearning the Alphabet (Abeceyi Yeniden Öğrenmek,1970)
Footprints (Ayak İzleri,1972)
Candles in Babylon (Babil'in Mumları,1982)
Poems 1960-1967 (Şiirler 1960-1967;1983)
Oblique Prayers: New Poems (İmalı Dualar: Yeni Şiirler,1984)
Poems 1968-1972 (Şiirler 1968-1972;1987)
A Door in the Hive (Kovandaki Kapı,1989)
Evening Train (Akşam Treni,1992)
The Sands of the Well (Ömrün Dakikaları,1996)
 

ŞİİRLERİ

Neye Benziyorlardı?