YAŞAMI

ABD'li şair ve yazar  Charles Bukowski 16 Ağustos 1920'de Almanya'nın 
Andernach kentinde doğdu, 9 Mart 1994'te California Eyaleti San Pedro 
kentinde öldü. Asıl adı Heinrich Karl Bukowski'dir, yapıtlarında Henry Chinaski 
adını da kullanmıştır. Ailesiyle birlikte üç yaşında ABD'ne geldi. Babası asker, 
annesi kadın terzisiydi. Çocukluğu, Los Angeles'ta geçti. Los Angeles Şehir 
Koleji'nde bir yıl gazetecilik ve edebiyat eğitimi aldı, fakat öğrenim yılı sonunda 
okulu bıraktı. İlk öyküsünü yirmi dört yaşında, ilk şiirini otuz beş yaşında yazdı.
Posta İdaresi  dahil birçok işte çalışmış, ama hiçbirinde dikiş tutturamamıştır. 
Yapıtlarının edebiyat dergilerinde yayınlanmaya değer bulunmaması üzerine 
on yıl kadar yazmaya ve yaşamaya küsmüş, bar kelebeği (barfly) olarak 
kendini içkiye vermiş, bir alkol koması sonrası öldü diye hastaneye yatırılmış, 
hastane çıkışı bir daktilo satın alarak ABD'nde 'underworld' denilen yer altı 
dünyasını bütün pisliği ve bayağıyla yansıtan yapıtlar vermiş; saçmalık ve 
kışkırtmanın birbirine karıştığı şiirler, romanlar ve gerçek bir söz yaratıcılığı ile 
dikkat çeken öyküler yazmıştır. Charles  BUKOWSKI