BİR DAHA UYANMAZDIN

Martıların sana doğruyu

söyleyecekti

arzu tramvaylarına binmeseydin 

Acıların seni yeni bir şehre

götürecekti

Yürüyüşüne vurulmasaydın... 

Tuhaf, ele geçmez, tehlikeli bir

hayvandın

Şehrin yaban adamları sana öyle bakmasaydı 

uyur, bir daha uyanmazdın...
 
 

Cezmi ERSÖZ