EPİGRAM  
  
Marx’ın da pek sevdiği bir Latin sözünü anımsıyorum  
Nihil humanum mihi alienum est  
Bu sözün altına ben de imzamı basıyorum  
İnsana ilişkin ne varsa kabulüm  
Şu hümanistler hariç  
  
             Can YÜCEL