HARP İÇİNDE 

Babalar evlerine mahçup döndü her akşam 
Harp içinde.  
Anaların sütü kesildi, 
Çocuklar ağladı, 
Erkekler askere gitti. 
Kadınlar bir deri bir kemik. 
Harp içinde kızlar sarardı. 

Savaşanlardansa 
Ancak bir hatıra kaldı. 

 

Cahit KÜLEBİ