BERTOLT BRECHT 

Hoş gördün, baba, askere gitmemi, anne, beni saklamadın, 
kötü öğütler verdin bana, ağabey, 
ablacığım, uyarmadın beni! 

YAŞAMI

YAPITLARI
Die Hauspostille (Ev Vaazları, 1927)
Lieder Gedichte Chöre (1934)
Die Svendborger Gedichte (Svendborg Şiirleri, 1939)
Hundert Gedichte (Yüz Şiir, 1951)
Kriegsfibel (Savaş Şiirleri, 1955)
TÜRKÇE'DE BERTOLT BRECHT
Öğrenmenin Övgüsü, Çeviren: Hasan Kuruyazıcı, Uğrak Kitabevi, İstanbul, 1966
Halkın Ekmeği, Çevirenler: A.Kadir-Asım Bezirci, Evrensel Kültür Kitaplığı, İstanbul, 1997
Makinaların Türküsü, Çevirenler: A.Kadir-Gülen Fındıklı, Sanat Emeği Yayınları, İstanbul, 1979
Karanlık Zamanlar, Çevirenler: A.Kadir-Gülen Fındıklı, Sanat Emeği Yayınları, İstanbul, 1980
Aşk Şiirleri, Çeviren: Kerem Çalışkan, Kaynak Yayınları, İstanbul, 1983
Seçme Şiirler, Çevirenler: A.Kadir-Gülen Aktaş, Yön Yayınları, İstanbul,1992
Aşk Hep Yeni Başlar, Şiirleri Seçen: Turgay Fişekçi, Adam Yayınları, İstanbul, 2003

ŞİİRLERİ

Alışveriş Yapan
Almanca Yakarış

Almanya'dan Rapor
Alman Savaş Okuma Kitabından
Bir Alman Anasının Ağıtı
Bir Barış Savaşçısının Ölümü Üzerine
Bir Büyük Karamsar Üzerine Düş
Bir Oğul Doğarken
Birleşik Cephe Türküsü
Buda'nın Yanan Ev Kıssası
Büyük Eşkiyalar Geldiğinde
Çağcıl Söylen
Çağrı
Devrim Askeriyle Alay Ediliyor ve Devrim Askerlerinin Yanıtı
Dört Aşk Şarkısı
Duraksayana
Duvara Tebeşirle Yazılan
Erik Ağacı
Empedokles'in  Pabucu
Gelecek
Gelecek Olan Savaş
Hanna Cash'in Türküsü
Hitler Savaşının Tarihini Taşıyan Bir Mezar Taşı
Holivut
İyilik Neye Yarar?
Kaledonya Pazarı
Karanlık Zamanlarda
Kardeşim Bir Pilottu
Kentin Varoşlarından Gelen Yoksul Arkadaşlarımız
Kısırlık Üzerine
Kuşkucu
Küçük Oğlum Soruyor
Laotse' nin Sürgün Yolunda Taoteking Kitabının Doğuşu Efsanesi
Moskova'lı İşçilerin 27 Nisan 1935'te Büyük Metroya Sahip Oluşları
Oyun Yazarı Odets'e Mektup
Oyun Yazarının Türküsü
Öğrenen Kişi
Portakal Satın Alırken
Savaşın Başlangıcı
Savaşla Çok Şey Büyüyecek
Sırf Artan Düzensizlik Yüzünden
Son İstek
Sorular
Soyguncu ve Uşağı
Şiddet Üzerine
Tebeşir Haçı
Tretiyatkova İyileşme İçin Öğüt
Ulm'lu Terzi
Yıllarca Önce Ben
Yolcu
Zulümler Yağmur Gibi Yağmaya Başlayınca