"BELLUM OMNİUM CONTRA OMNES"  
     
   "İnsan insanın   
   Kurdudur" diyor  
   Bir düşünür  
   Ve ekliyor:  
   "Bellum omnium cantra omnes"  
   Yani  
   Yatkındır savaşa  
   Birbiriyle herkes...  
     
   Şu sonuç çıkar  
   Bu saptamadan:  
   Doğası gereği   
   Savaşçıdır insan...  
     
   Doğruluk payı   
   Var mı bu görüşte?  
   Yanlışlık var mı?  
   Varsa nerde?...  
   İnsan insanın  
   Kurduydu belki  
   Gerçek kurttan   
   Yokken farkı...  
   Onu kurttan  
   Ayıran özellik  
   Akıl olmalı  
   Ve üretkenlik  
   Ürününü   
   Emeğinin  
   Alırsan, sevinçle  
   Dolar yüreğin  
   Ve hele ortak bir  
   Yaratıysa bu  
   Daha da büyür  
   Mutluluğu  
   Oturursun  
   Aynı sofraya  
   Emektaş olmanın   
   Mutluluğuyla  
   Şimdi sormak   
   Gerekir yeniden  
   İnsan insanın kurdu mu gerçekten?  
   İnsan insanın   
   Kurduydu belki  
   Gerçekten kurttan   
   Yokken farkı  
   Ama gelişen  
   Bir şey var onda  
   Sevgiye, iyiye  
   Doğruluğa  
   Yaratırken  
   Emeğiyle  
   Yaratır çünkü  
   Kendini de...  
   Soruyu yeniden   
   Ve şöyle sormalı:  
   Sevgiye, iyiye  
   Barışa kim karşı?  
   Emeğinin  
   Hakkını alan  
   Ne çıkar umar  
   Savaştan?  
   Dünyayı ortakça  
   Kardeşçe üreten  
   Ne yarar umar  
   Kötülükten?  
   Şimdi değiştirip  
   Bu kavramları  
   Yeniden ve şöyle   
   Söylemek olası:  
   Emekçi insan var, barıştan yana  
   Dünyayı kardeşçe yaratan, üreten..  
   Ve kurtlar - savaşta çıkarları...  
   Vurarak, kırarak, ezerek sömüren...  

 

Ataol BEHRAMOĞLU