ANTONIO MACHADO


Hazırlayan : Tuğrul Asi Balkar

 

 


YAŞAMI

YAPITLARI
 

Soledades (Yalnızlıklar, 1903)
Soledades, galerias, y otros poemas (Yalnızlıklar, Galeriler ve Başka Şiirler, 1907)
Campos de Castilla (Kastilya Kırları, 1912)
Nuevas canciones (Yeni Şarkılar, 1924)
Poesias completas (Bütün Şiirler, 1928)
Hora de Espana (İspanya Zamanı, 1936)

TÜRKÇE'DE ANTONIO MACHADO

Seçme Şiirler, Antonio Machado, Çev: Adnan Özer-Eray Canberk-Vildan Başaran,
Yön Yayıncılık, İstanbul, 1994
Kastilya Kırları (1907-1917), Antonio Machado, Çeviren: Ayşe Nihal Akbulut,
İmge Kitabevi Yayınları, İstanbul, 1997

ŞİİRLERİ

       
Cinayet Gırnata'da İşlendi
        Dağ Kelebeği
        Düşümde Gördüm ki
        Savaş
        Sevgilim Meltemdir Söyleyen