ALAIN BOSQUET


Hazırlayan : Tuğrul Asi Balkar

 

Şiir, boğazın orta yerindeki bu ülser.
Şiir, kafatasını temizleyen bu akbaba.
Şiir, aklını yitirdiğin bu poker.
Şiir, gerçeklikten bu kaçma ödevi.
Şiir, sözcüklerin birbirini öldürdükleri sessizliğin.
Şiir, bu çığırtkan ve etobur çiçek.
Şiir, derinin altında yatan bu kızkardeş.
Şiir, en tatlı şeylere edilen bu küfür.
Şiir, sevecenliğin dibindeki bu isyan.
Şiir, görünür krallığı reddedişin.
Şiir, sana kuşku şırıngalayan bu zehir.
Şiir, ağaçları deli bu bahçe.
Şiir, artık hiçbir şey öğrenmemek için aldığın ders.
Şiir, doğduğun okyanusa dönüşün.
Şiir, senden başkası olma mutluluğun.

 

YAŞAMI

YAPITLARI

A la mémorie de ma planète (Gezegenimin Anısına, 1948)
Langue morte (Ölü Dil, 1952)
Premier testament (Birinci Vasiyet, 1957)
Deuxième testament (İkinci Vasiyet, 1959)
Maitre objet (Temel Nesne, 1962)
Quatre testaments et autres poemes (Dört Vasiyet ve Başka Şiirler, 1967)
100 notes pour une solitude (Bir Yalnızlık İçin 100 Not, 1970)
Notes pour un amour (Bir Aşk İçin Notlar, 1972)
Notes pour un pluriel (Bir Çoğul İçin Notlar, 1974)
Le livre du doute et de la grâce (Kuşku ve Lutfun Kitabı, 1977)

TÜRKÇE'DE ALAIN BOSQUET

Alain Bosquet Yaşamı Sanatı Şiirleri, Çeviri: Abdullah Rıza Ergüven, Berfin Yayınları, İstanbul, 1995

ÖDÜLLERİ

1952 Guillaume Apollinaire Ödülü
1968 Fransız Akademisi Büyük Şiir Ödülü
1978 Fransız Eleştirmenler Sendikası Ödülü

ŞİİRLERİ

Beaujon Hastanesi
Bilgisayar
Çakıl Dostum
Deniz
İnsanı İnşa Etmek
Kadın
Kuşku
Ozanın Aşkı
Rüzgâr
Şiirin Derkenarındaki Yazı
Sıradan Gün
Sözcüklerin Yazgısı
Şu Ertesi Gün
Tan Olmak
Tanımsız
Tanımsız Şiir
Uzun Liste
Yalancı Çınar
Yanardağları Sen Biçimlersin
Yaşamak Öldürmektir
Yazacağım