AHMET UYSAL

Sularla, Ahmet UYSAL, Yeni Biçem Yayınları, Haziran 1994 

Sularla, Ahmet Uysal'ın 'olgunluk' verimlerini içeren, varoluşun özbilinçle doğrulandığı bir yapıt; dağlanmış bir ömrün izdüşümü. her dize şairin her durakta vurgun yemiş yaşamıyla örtüşen bir 'gerçeklik' in dile gelişi.

Uysal'ın şiiri; halk, divan ve çağdaş Türk şiirinin köklü kalıtını özümlemiş 'ince' bir şiir. O, salt kendi gözleriyle değil, bütün insanların gözleriyle bakıyor dünyaya. Baktığı yerde alazlanıyor söz!

Sularda'daki şiirlerin genel dokusunda biraz kırık, ama yaşama sevincini aşkla kutsayan bir duyarlık var. Uysal'ın suyu, 'uykusuz' bir su.
Evet, 'ince' şiirler... Bürümcük inceliğinde, öpüş tadında.