SUNU 
Filler mezarlığında fil ölüleri 
Ve belki birkaç da şiir bulursunuz 
Ki o şiirler kendi ölümlerini sezen 
Birer kuğuydular kuytu sularda 
          
              Ahmet TELLİ