GİDERAYAK
Kalkıyorum.
Yolcu yolunda gerek.


Bana şöyle
eski yüzlü,
epey hırpalanmış,
yamalı da olsa,
bir sevgi bulsanız.

Bütün istediğim 
Bu soğukları çıkartmak.

 
              Ahmet CEMAL