Onlar dünden bugüne yürürken ağır ağır
												Hiçbir şey bırakmamışlardır anılarda

																"Ölen Savaşçıların Anısına Bir Türkü" isimli şirden..


								
				Onlar savaşçıdırlar acıyı ve sevinci
				Direncin dupduru suyuyla yoğururlar

					  "Tedirgin Türkü" isimli şiirden..
Afşar TİMUÇİN