A. Galip

1968 yılında Sıvas'ta doğdu. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü'nden 1995 yılında mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde master yapan A. Galip, aynı zaman da köy öğretmenliği yapıyor. İlk şiir kitabı "Müntehir Aşklar" adıyla Virtüel Yayınları tarafından Mayıs 2000'de yayımlandı.

Yazı ve şiirlerinin yayımlandığı bazı dergiler şunlar; E, Ütopiya, Uç, Kunduz Düşleri