INDEXTESTSGT2006COGITOPAGE
Düşünüyorum, öyleyse varım
Cogito ergo sum

 

"Zaman"ı Kavramaya Çalışmak
"70 yıllık insan ömrü" ifadesi size neler çağrıştırıyor? Peki ya öncesi? İnsanoğlu, günlük yaşamsal kaygıları peşinde koşarken,  kendinden önceki zamanları kavraması kolay olmayabilir. Aşağıda;
yılları, bin yılları, milyon yılları ve milyar yılları anlamaya yardım edecek bilgiler bulacaksınız. Önce milyar tanımına bakalım:

Milyar sözcüğünü kullanırken dikkatli olmak gerekir. "Milyar" sözcüğü İtalyanca kökenlidir ve İtalyanca'da "milyon milyon" anlamına gelir. A.B.D.'de yanlış tercüme edilip "bin milyon" yerine kullanılmıştır. Böyle bir sayının büyüklüğünü kavrayabilmek için ilkönce bir milyarın ne kadar büyük olduğunu anlamamız gerekir. Aslına bakarsanız bir milyar zaten inanılmaz derecede büyük bir sayıdır. Örneğin, "kötü bir şirkete bir milyar dolar yatırsam ve bu şirket yılın her 365 günü 10.000 dolar zarar etse, emekli olduğumda param kalır mı kalmaz mı" diye endişelenmem olasıdır. Aslında endişelenecek bir şey yok. Şirketin yatırdığım parayı tüketmesi bu hızda bile 200 yıldan fazla alır. Buna karşılık, eğer kalemimin kapağını alıp bir milyar kez büyütecek olursam uzunluğu 153.000 km. genişliği de 12.900 km. olur ve yerküre kapağın içine sığar. (Yerkürenin çapı  yaklaşık 12.700 km.'dir). Aslına bakarsanız bir milyar öylesine büyük bir sayıdır ki İsa'nın doğumundan itibaren bir milyar dakika geçmesi için 20 Nisan 1902 günü saat 10:40'a kadar beklemek gerekmiştir. Umarım sizi bir milyarın gerçekten büyük bir sayı olduğun ikna edebilmişimdir.
Peter G. Casazza,  Matematik ve Sezgi - Rahatsız Bir Ortaklık,  (Çeviri: Serdar Taşıran)


Şimdi aşağıdaki kronolojik tabloda yer alan bilgileri inceleyebilirsiniz. Lütfen sadece tarihleri ve açıklamaları okuyarak geçmeyin. Olayı ve dönemi anlamak için çaba gösterin. Ölçü olarak dedeniz ile aranızda 60 yaş olduğunu varsayarak, bir kuşağı yaklaşık 30 yıl olarak değerlendirebilirsiniz.

                     0 Bugün   ....................................    2006 Sıradan bir gün, şimdi buradasınız
                   67 Altmış Yedi yıl önce   ..................   1945 İkinci Dünya Savaşının Bitişi
                   91 Doksan Bir yıl önce   ...................   1915 Birinci Dünya Savaşının Bitişi
                 217 İki Yüz On Yedi yıl önce   .............   1789 Fransız Devrimi
                 553 Beş Yüz Elli Üç yıl önce   ..............   1453 İstanbul'un Fethi
              1,396 Bin Üç Yüz Doksan Altı yıl önce......   610 İslam
              1,682 İki Bin yıl önce   ..........................   324 Roma İmparatoru Konstantin'in din değiştirerek hristiyan olması
              2,006 İki Bin Altı yıl önce   .....................   Milat - Hz. İsa'nın doğumu
              2,050 İki Bin Elli yıl önce   .....................   Roma imparatorluğu ve Sezar'ın Hakimiyeti
              2,400 İki Bin Dört Yüz yıl önce   .............   Çin Seddi'nin İnşası
              2,650 İki Bin Altı Yüz Elli yıl önce   ..........   Lidya'lıların parayı kullanması
              2,770 İki Bin Yedi Yüz Yetmiş yıl önce   ...   İlk Olimpiyat oyunları
              3,290 Üç Bin İki Yüz Doksan yıl önce   ....   II. Ramses'in Hükümdarlığı ve Hz. Musa'nın Mısır'dan Çıkışı
              3,370 Üç Bin Üç Yüz Yetmiş yıl önce   .....   Mısır'da Güneş Kültü, Tektanrıcılık
              4,600 Dört Bin Altı Yüz yıl önce   ............   Gize Piramidi'nin inşası
              5,100 Beş Bin Yüz yıl önce   ..................   Sümerlerin yazıyı bulması
            11,000 On Bir Bin yıl önce   ....................   Pleistosen dönemin bitişi, buzul çağının sona ermesi
            40,000 Kırk Bin yıl önce   .......................   Neandertaller'in yok oluşu
          200,000 İki Yüz Bin yıl önce   ....................   HomoSapiens'in ortaya çıkışı
          500,000 Beş Yüz Bin yıl önce  ..................   Dik durmayı başarabilmiş ilk canlı, insanın atası HomoErektus
       1,800,000 Bir Milyon Sekiz Yüz Bin yıl önce   Pleistosen dönem başlangıcı, buzul çağı
      65,000,000 Altmış Beş Milyon yıl önce   .........   Senozoik dönem başlangıcı (%1,5)
    205,000,000 İki Yüz Yirmi Beş Milyon yıl önce   Jura dönemi başlangıcı, Pangea'nın parçalanması
    250,000,000 İki Yüz Elli Milyon yıl önce   ..........   Mezozoik dönem başlangıcı (%4)
    545,000,000 Beş Yüz Kırk Beş Milyon yıl önce     Paleozoik dönem başlangıcı (%10)
 3,500,000,000 Üç Milyar Beş Yüz Milyon yıl önce   Bugüne değin bulunan en eski mikroorganizma
 3,800,000,000 Üç Milyar Sekiz Yüz Milyon yıl önce   Bugüne değin bulunan en eski kayaçlar
 4,600,000,000 Dört Milyar Altı Yüz Milyon yıl önce   Güneş Sistemi ve Dünya'nın oluşumu
14,000,000,000 On Dört Milyar yıl önce   ..............   Evrenin Oluşumu

 


Çocuklar İçin Matematik Öğrenimi - MathChild.zip
Aşağıdaki program ilköğretim öğrencilerinin matematik eğitimlerine yardımcı olmak amacı ile hazırlanmıştır. Program aracılığı öğrenci, dört işlemden oluşan matematik alıştırmaları yapabilir. Program Dört İşlem için sorular üretmektedir. Her işlem türüne ait farklı soru biçimleri ile öğrencinin hesap ve işlem algısı geliştirilmeye çalışılmıştır. Programda toplama ve çıkarma için 11, çarpma ve bölme için 5 farklı yaklaşım mevcuttur. Zorluk derecesinin ayarlanabilmesi özelliği ile 5-12 yaş aralığı için uygundur.
Lisans : Shareware


Yükle 47 Kb.  .NET Framework 2.0 gerektirir.


Pano Kopyalayıcı - ClipboardSaver.zip
Aşağıdaki program arşivci internet gezginlerinin işlerini kolaylaştırmak için hazırlanmıştır. Seçilen resim ve metinleri kendiliğinden kaydederek, kopyala/yapıştır işlemini kolaylaştırır. Lisans : Shareware

Yükle 180 Kb.  .NET Framework 2.0 gerektirir.


Türkçe Karakter Değiştirici - trRename.zip
Aşağıdaki program seçilen klasörlerde yer alan tüm dosyaların türkçe karakterlerini latin harfleri ile değiştirir.
Lisans : Shareware

Yükle 10 Kb.  .NET Framework 2.0 gerektirir.


Çocuk Oyuncağı - Cocuk Oyuncagi.zip
Aşağıdaki program 1-5 yaş dönemindeki çocukları bilgisayarla tanıştırmak için yazılmıştır. Seçeceğiniz görüntü dosyalarını gösterir ve ses dosyalarını çalar. Mouse ve klavye hareketlerine duyarlıdır. Lisans : Shareware

Yükle 685 Kb. .NET Framework 2.0 gerektirir.